Akademia Ignatianum

Studia zdecydowanie są jednym z najważniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Dlaczego tak ważny jest wybór właściwej uczelni i kto powinien spróbować pedagogiki ignacjańskiej?

Dlaczego wybór uczelni ma takie znaczenie?

Tak naprawdę w studiowaniu nie chodzi tylko o zdobywanie wiedzy poprzez chodzenie na wykłady czy uczestnictwo w ćwiczeniach. To kilka bardzo ważnych lat w życiu człowieka, podczas których nawiązuje się nowe znajomości, poszerza swoje horyzonty, kształtuje własny światopogląd. Pochopny wybór uczelni może skutkować niedostosowaniem ścieżki kształcenia do własnych potrzeb, a w konsekwencji — zniechęceniem do dalszego studiowania, czy nawet podejmowania konkretnej pracy zawodowej. Akademia Ignatianum to miejsce wyjątkowe, dla wszystkich — choć z pewnością są osoby, które zdecydowanie będą bardziej zainteresowane wstąpieniem w jej progi.

Czym jest pedagogika ignatiańska?

Akademia Ignatianium to uczelnia przepełniona prochrześcijańskimi wartościami, w której nauczanie odbywa się w oparciu o antropologię chrześcijańską, w której dużą rolę odgrywa dokładne poznanie siebie, zrozumienie swoich potrzeb, ale również pogłębienie relacji międzyludzkich. Można tu studiować pedagogikę, filozofię, psychologię czy kulturoznawstwo na dwóch Wydziałach: Filozofii oraz Pedagogiki. Pedagogika ignacjańska wywodzi się od świętego Ignacego Loyoli i kładzie duży nacisk na wychowywanie poprzez nauczanie o prawym życiu.

Kto skorzysta na studiowaniu w Ignatianum?

Osoby, które pragną rozpocząć studia na wymarzonym kierunku humanistycznym, mogą zdobywać nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale również rozwijać się pod względem duchowym na wielu różnych płaszczyznach. Warto więc, aby wybrały one uczelnię, która sprzyja nie tylko rozszerzaniu horyzontów naukowych, ale również skłania do głębokiego zastanowienia się nad sobą samym i wyznawanymi wartościami. Bardzo często studia w duchu chrześcijańskim wybierają osoby, które uważają się za dobrych chrześcijan, ale chcą umacniać się w wierze, w swoich dobrych uczynkach i prawidłowych wyborach.

Dlaczego studia ignacjańskie?

Wybierając wymarzony kierunek studiów, warto pamiętać, że liczy się nie tylko jakość zdobywanej wiedzy, ale również atmosfera, jaka panuje na uczelni, jej wartości, możliwości, jakie rozwija studiowanie w danym miejscu. Jeśli masz sprecyzowane oczekiwania co do swojego rozwoju humanistycznego, a przy tym chcesz pogłębiać swoją duchowość, wybierz studia ignacjańskie, które z pewnością otworzą przed Tobą wiele ciekawych ścieżek zawodowych, ale nade wszystko rozszerzą Twoje horyzonty myślowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here