Demokratyzacja – konieczność dziejowa czy przyczyna napięć międzynarodowych

Demokratyzacja to hasło, które mają wypisane na sztandarach współczesne, zachodnie wojska. Walczą one nie tylko o obronę demokratycznych zasad, ale też o to by krzewić je w społeczeństwach nie znających tego wynalazku. A wynalazek to przecież dość młody, jeszcze przecież w XIX wieku taka idea nie mieściła się w głowach europejskich monarchów. Co więcej idąca z nią w parze idea równości była obca w niektórych państwach europejskich w drugiej połowie XX wieku – kobiety w Szwajcarii mogły glosować dopiero od 1971. Tak więc idea w imię której prowadzi się obecnie wojny, była na tyle długo wdrażana, że trudno oczekiwać od konserwatywnych społeczności muzułmańskich, że zaadaptują ją od ręki. Niemniej jednak siłowe narzucanie systemu demokratycznego stało się faktem. Ta sprzeczność wnikająca z zestawienia siły i demokracji prowadzi nie tylko o konfliktów międzynarodowych, ale też do napięć wewnętrznych, które generują kolejne interwencje militarne. Demokracja więc mimo że jest systemem obiektywnie godnym pochwały we współczesnym wydaniu stała się własną karykaturą.

http://www.ircnet.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here