Nauka języka obcego

Program szkolny, instytutowy lub kurs języka angielskiego w starym stylu nie zakładają, że będziesz mógł swobodnie mówić lub korespondować w języku obcym z przyjaciółmi, oglądać filmy bez tłumaczenia, czytać literaturę itp. Zadaniem programów szkolnych i uniwersyteckich jest stworzenie podstaw, zapoznanie uczniów z samym procesem nauki języka obcego, w większym stopniu niż z samym językiem.

Co to znaczy?

Oznacza to, że nie uczy się języka, ale przedmiotu, który mówi o nauce języka obcego, z pewną liczbą przykładów.

Ale najpoważniejszą wadą nauczania w szkole lub instytucie innym niż podstawowy może być fakt, że uczą wszystkiego pod rząd. Ile bezużytecznych szczegółów zapada w świadomość uczącego się człowieka. Uważa się jednak, że lepiej, aby uczeń był nimi przytłoczony i otrzymał wszystkie informacje.

Jednocześnie sumienie nauczyciela jest czyste, ale także czysta jest pamięć ucznia – pod względem opanowania języka.

Algorytm nauczania tradycyjnego

Taki kurs języka angielskiego jest podobny do wyjaśnienia, jak znaleźć właściwe drzwi. Algorytm mówi, najpierw idź korytarzem prosto do pierwszych drzwi, otwórz je tam. Po drugiej stronie znów idź prosto. Nie w prawo, bo w prawo jest ślepy zaułek. Po lewej stronie będzie korytarz, stoją w nim dwie ławki. Potem będzie skręt w prawo, są tam takie strome stopnie. Przejdź obok, to nie tam, jeszcze nie. Następnie zobaczysz dwoje zielonych drzwi po lewej i trzy niebieskie po prawej stronie. Pomiędzy nimi jest okno, ale widok nie jest zbyt interesujący. Potrzebne drzwi są najnowsze na środku korytarza i można do nich dojść o wiele szybciej okrążając budynek z zewnątrz.

Ile niepotrzebnych informacji? W końcu można było od razu powiedzieć osobie, że potrzebuje innego wejścia do budynku.

Metoda gramatyczno-translacyjna

Jest jedną z pierwszych metod nauczania. Początkowo w dużej mierze powtarzała programy nauki martwych języków, jak łacina, greka, w których prawie cały proces edukacyjny sprowadzał się do czytania i tłumaczenia. Jego fundamenty położyli oświeceni mistrzowie już w XVIII wieku.

Metoda komunikacyjna

Do tej pory jest to najpopularniejsza metoda nauki języków obcych. Na początku lat 70. stała się prawdziwym przełomem, ponieważ głównym celem tej metody jest nauczenie osoby interakcji z innymi ludźmi w studiowanym języku. Najłatwiej to osiągnąć zapisując się na kurs języka angielskiego w naturalnych warunkach.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy International House z Bielska Białej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here