Polecenie zapłaty

Posiadając konto bankowe, możemy w każdej chwili uruchomić na naszym rachunku opcję polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty to bezgotówkowa forma zapłaty w szczególności cyklicznych rozliczeń rachunków np. za telefon, za prąd. Chcąc uruchomić polecenie zapłaty musimy wyrazić na nie naszą zgodę, tzn. upoważniamy naszego odbiorcę wpłaty tzw. wierzyciela do wysłania rachunku, polecenia do naszego banku. Bank z po otrzymaniu naszej zgody przelewa z naszego rachunku na konto bankowe wierzyciela określoną kwotę pieniędzy tytułem zapłaty za np. rachunek. Polecenie zapłaty pozwoli uniknąć nam zaległości, i związanych z tym odsetek. W każdej chwili możemy odwołać zlecone wcześniej polecenie zapłaty jak i kontrolować stan jego realizacji. Takie polecenie zapłaty możemy zlecić nawet z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, jest to wygodny sposób zabezpieczenia się np., jeżeli planujemy jakiś wyjazd a spodziewamy się otrzymania rachunku. Posiadając konto bankowe i w ramach konta zlecając polecenie zapłaty jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas i pieniądze wynikające z prowizji z tytułu dokonywanych przelewów zwykłych.

http://www.szkolaprzedsiebiorczosci.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here