Prywatny samochód pracownika - rozliczenie kosztów związanych z jego użytkowaniem

Warto mieć świadomość, że obecnie samochód jest zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu przez przedsiębiorców. Koniecznie trzeba również zaznaczyć, że w przypadku pojazdów firmowych nie ma żadnych wątpliwości co do zasadności zaliczenia wszystkich wydatków z nimi związanych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku, gdy są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów służbowych. Należy wspomnieć, że zastosowanie wspomnianej zasady będzie także możliwe w przypadku, gdy samochody służbowe będą wykorzystywali pracownicy przedsiębiorstwa. Co jednak powinno się zrobić w przypadku, gdy w celach danej działalności gospodarczej będzie wykorzystywane prywatne auto pracownika?

Prywatny samochód pracownika a koszty uzyskania przychodów

Jak wiadomo nie każdy właściciel firmy będzie w stanie zagwarantować swoim pracownikom samochód służbowy, który może być konieczny w przypadku dojazdy do ważnego klienta czy partnera biznesowego. Warto wspomnieć, że obecne przepisy oczywiście dopuszczają możliwość, by pracownicy wykorzystywali do celów służbowych prywatne samochody. Ponadto zwrot kosztów, które będą związane z eksploatacją samochodów może stanowić dla właścicieli firm koszt uzyskania przychodu. Koniecznie trzeba sobie jednak uzmysłowić, że takie rozwiązanie będzie możliwe jeżeli zostaną spełnione jeszcze dodatkowe warunki nie tylko i wyłącznie po stronie pracodawcy, ale również pracownika.

Przedsiębiorca, który wykorzystuje w swojej firmie prywatne auto musi prowadzić odpowiednią ewidencję przebiegu pojazdu. W takiej sytuacji do kosztów uzyskania przychodów trafi także kwota wydatków, która będzie mieściła się w limicie wynikającym z kilometrówki.

Bardzo podobnie jest w kwestiach rozliczeń służbowych pracowników, którzy wykorzystują auta niewprowadzone do majątku danej firmy. Wtedy zatrudniona osoba może ubiegać się od przedsiębiorcy o zwrot poniesionych wydatków na eksploatację samochodu. Z kolei właścicielowi firmy będzie przysługiwało prawo do zaliczenia wspomnianej refundacji do kosztów uzyskania przychodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here