Rozwód a separacja

Gdy między dwojgiem ludzi pozostających w związku małżeńskim przestaje się układać, a wręcz nie ma już między nimi żadnej więzi, zaczynają myśleć o separacji lub rozwodzie. Termin „separacja” jest w Polsce nadużywany, ponieważ potocznie nazywa się tak stan, w którym małżonkowie nie mieszkają ze sobą lub zaprzestali prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, mimo że wciąż żyją pod jednym dachem. Nie ma to wiele wspólnego z separacją prawną. Różnice pomiędzy prawną separacją a rozwodem na pewno wyjaśni nam dobry adwokat. Rozwody Warszawa są czymś, co się dzieje na co dzień i w czym doświadczeni profesjonaliści są w stanie pomóc nieco zagubionym małżonkom.

Separacja prawna – co to jest?

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego na trzech płaszczyznach (duchowej, fizycznej i gospodarczej) jest wystarczającą przesłanką ku temu, by sąd mógł orzec o separacji. Jest to stan odwracalny, to swego rodzaju przerwa, której celem jest rozeznanie, czy da się jeszcze naprawić dane małżeństwo, czy jednak rozwód będzie koniecznością. Dobry adwokat rozwody Warszawa podpowie, czy lepiej zdecydować się na separację, czy od razu rozwód. Podczas separacji małżonkowie nie mają możliwości wejścia w inny związek małżeński, za to zobowiązani są do niesienia sobie wzajemnej pomocy w razie konieczności. Separacja nie daje możliwości zmiany nazwiska przez małżonka, który przyjął je od drugiego.

Jakie są skutki rozwodu?

Rozwód jest zupełnym rozwiązaniem małżeństwa poprzez orzeczenie sądu. Jest możliwy, jeśli między małżonkami nastąpił całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Cechy te – trwały i całkowity rozpad – muszą występować jednocześnie. Skutkiem rozwodu jest możliwość ponownego zawarcia małżeństwa przez obie strony z innymi osobami lub… ponownie ze sobą, jeśli tylko będą wyrażali taką chęć, co – trzeba przyznać – zdarza się niezwykle rzadko. Po trzech miesiącach od uprawomocnienia się wyroku małżonek, który przyjął nazwisko drugiego, może na specjalny wniosek do urzędu stanu cywilnego, wnosić o powrót do swojego poprzedniego nazwiska. Aby doszło do rozwodu, jeden lub oboje z małżonków, muszą wnieść pozew. Koszt wniesienia tego dokumentu wiąże się z opłatą sądową wynoszącą sześćset złotych. W pisaniu pozwu może pomóc adwokat rozwody Warszawa. Ma on doświadczenie w tego typu sprawach, wie, jakie formalności należy dopełnić. Dzięki adwokatowi zyskamy pewność, że składany pozew jest kompletny i żadne braki nie przedłużą czasu jego rozpatrywania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here