Społeczeństwo i grupy społeczne

W dwudziestym pierwszym wieku, każdy z nas żyje w społeczeństwie z którego wyodrębniają się mniejsze zbiory ludzi, nazwane potocznie grupami społecznymi. Łączą je pewien rodzaj więzi społecznej, tworzący zarówno wzory zachowań, jaki wzory kulturowe, systemy przekonań i zasady moralne. We współczesnych społeczeństwach istnieje bardzo duża różnorodność grup społecznych. Istnieją grupy małe i duże, wyodrębniamy je ze względu na liczebność. Kolejnym kryterium podziału grup społecznych jest typ więzi społecznej, dzięki czemu możemy wyróżnić grupy pierwotne i wtórne. Z kolei ze względu na fakt, czy one są zarejestrowane, czy też nie, wyróżniamy grupy formalne i nieformalne. Jedną z najmniejszych grup społecznych, która zarazem jest grupą pierwotną i formalną jest rodzina. Rodzina jest naszą ostoją i oparciem. Zawsze możemy na nią liczyć i jesteśmy w niej bez względu na nasze poglądy. Nie zmienimy naszego urodzenia. Możemy zmienić nazwisko, imię, pracę, szkołę ale więzy krwi będą nam towarzyszyć do końca życia.

http://www.intnet.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here